Tag Archives: Chuỗi mân côi

15 LỜI HỨA CỦA MẸ MARIA CHO NHỮNG AI TRUNG THÀNH LẦN HẠT MÂN CÔI

Truyện Tích Phép Lạ Chuỗi Mân Côi

15 LỜI HỨA CỦA MẸ MARIA CHO NHỮNG AI TRUNG THÀNH LẦN HẠT MÂN CÔI (Mẹ đã hứa thì chắc chắn Mẹ sẽ thực hiện) Đức Mẹ ban qua Thánh Đaminh và Chân Phước Alain de la Roche 1/ những ai trung thành Phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được […]