15 LỜI HỨA CỦA MẸ MARIA CHO NHỮNG AI TRUNG THÀNH LẦN HẠT MÂN CÔI

Truyện Tích Phép Lạ Chuỗi Mân Côi

15 LỜI HỨA CỦA MẸ MARIA CHO NHỮNG AI TRUNG THÀNH LẦN HẠT MÂN CÔI

(Mẹ đã hứa thì chắc chắn Mẹ sẽ thực hiện)

Đức Mẹ ban qua Thánh Đaminh và Chân Phước Alain de la Roche

1/ những ai trung thành Phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.

2/ Mẹ hứa phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh Mân Côi.

3/ Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp để chống lại hỏa ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu giảm nhiều tội lỗi và phá tan các ngụy thuyết.

Đức Mẹ Mân Côi
Đức Mẹ Mân Côi

4/ Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở.Kinh Mân Côi kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn, giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khát khao những sự trên trời. Thực, Kinh Mân Côi chính là phương tiện giúp Thánh hóa các linh hồn.

5/ Linh Hồn đến với Mẹ bằng Kinh Mân Côi sẽ không hư mất.

6/ Những ai đọc kinh Mân Côi sốt sắng và áp dụng những mầu nhiệm của kinh Mân Côi vào đời sống mình sẽ không sợ rủi ro. Chúa sẽ nhân từ với họ và họ sẽ bền vững mãi trong ơn Chúa và xứng đáng hưởng quê trời.

Chuỗi kinh mân Côi
Chuỗi kinh mân Côi

7/ Những ai thực tôn sùng mầu nhiệm Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép bí tích trước giờ chết.

8/ Những ai trung thành lần hạt Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn cùng với đầy dẫy ơn huệ của Ngài. Khi lâm tử họ sẽ được chia sẻ huân nghiệp của các Thánh trên thiên đàng.

Truyện Tích Phép Lạ Chuỗi Mân Côi
Truyện Tích Phép Lạ Chuỗi Mân Côi

9/ Mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội những ai tôn sùng phép lần hạt Mân Côi.

10/ Những con cái trung thành của phép lần hạt Mân Côi sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời.

11/ Nhờ lần hạt Mân Côi các con sẽ được hết những gì mình xin.

Đức Mẹ Maria Mân Côi
Đức Mẹ Maria Mân Côi

12/ Những ai truyền bá phép lần hạt Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân khốn khổ.

13/ Mẹ đã xin Con chí thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép lần hạt Mân Côi, là họ sẽ được cả triều đình thiên quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.

14/ Những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái của Mẹ và là anh em với Con một của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

15/ Tôn sùng phép lần hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.

Xin cho chúng con biết nghe lời của Mẹ. Mà thực lòng chăm chỉ đọc và suy niệm kinh Mân Côi mỗi ngày. Amen!

5/5 - (1 bình chọn)

One thought on “15 LỜI HỨA CỦA MẸ MARIA CHO NHỮNG AI TRUNG THÀNH LẦN HẠT MÂN CÔI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.