Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Người

Niềm đam mê

Vẻ đẹp của con người

Nhẫn công giáo Chuỗi Mân Côi

AMEN GEMS

Nhẫn MÂN CÔI

Mối dây kết nối Bình An

Đức Mẹ Fatima đã hiện ra và một trong những yêu cầu của Đức Maria “Hãy năng lần hạt mân côi”

CHUỖI MÂN CÔI

Sản phẩm

Mặt Thánh Giá

Mặt Thánh Giá Chúa

7.078.750
400.000

Nhẫn Công Giáo

Nhẫn nữ công giáo

2.393.050

Mặt Thánh Giá

Mặt Thánh Giá nhỏ

219.000
6.156.510
2.296.000
4.182.500

Nhẫn Công Giáo

Nhẫn thánh giá nam

7.207.980
2.953.800
7.444.538
1.650.000
23.840.000
11.571.235

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Chúa Aquamarine bọc vàng

11.143.320
4.377.660

Mặt Thánh Giá

Mặt thánh giá bình an

7.801.300
1.250.000
11.352.170

Mặt Dây Công Giáo

Mặt chúa ruby thiên nhiên

10.385.000
1.677.700
7.838.980
9.335.100

Danh Mục

Tin mới

7.838.980

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Chúa Aquamarine bọc vàng

11.143.320

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Chúa Jesus bọc vàng

8.591.010

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Chúa cẩm thạch

5.800.000
8.200.000
1.200.000
1.350.000