Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Người

Niềm đam mê

Vẻ đẹp của con người

Nhẫn công giáo Chuỗi Mân Côi

AMEN GEMS

Nhẫn MÂN CÔI

Mối dây kết nối Bình An

Đức Mẹ Fatima đã hiện ra và một trong những yêu cầu của Đức Maria “Hãy năng lần hạt mân côi”

CHUỖI MÂN CÔI

Sản phẩm

Mặt Thánh Giá

Mặt Thánh Giá Chúa

7.078.750
2.296.000
4.182.500

Mặt Thánh Giá

Mặt Thánh Giá nhỏ

219.000
6.156.510

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Đức mẹ ruby đẹp

5.221.000

Nhẫn Công Giáo

Nhẫn Thánh Giá Mân Côi

4.520.730

Mặt Thánh Giá

Mặt thánh giá bạc hoa

401.000
3.959.800
13.800.000
700.000
4.170.260

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Chúa Giê-su sapphir

15.000.000
6.928.650
3.886.390
450.000
6.617.750
1.200.000
14.088.000

Mặt Dây Công Giáo

Đức Mẹ Đồng Trinh

850.000
3.953.150
950.000

Danh Mục

Tin mới

7.838.980

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Chúa Aquamarine bọc vàng

11.143.320

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Chúa Jesus bọc vàng

8.591.010

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Chúa cẩm thạch

5.800.000
8.200.000
1.200.000
1.350.000