Showing all 6 results

Thánh giá ngọc cầm thạch, thánh giá đá quý chạm khắc đẹp, chất lượng ngọc cao cấp. Thánh giá đá quý thiên nhiên phù hợp bọc vàng hoặc bạc làm mặt dây chuyền

1.200.000
1.350.000

Mặt Thánh Giá

Thánh giá ngọc bình an

1.200.000
400.000
350.000