Hiển thị tất cả 8 kết quả

Mặt dây chuyền Ruby chạm khắc hình Chúa, Đức Mẹ, Các Thánh, Mặt thánh giá bền đẹp, chất lượng. Mặt dây chuyền Ruby thiên nhiên mang lại may mắn, bình an

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Chúa Giê-su yêu thương

12.639.000

Mặt Dây Công Giáo

Mặt chúa Jesus ruby đẹp

22.943.000
23.840.000

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Chúa Ruby bọc vàng

15.636.980

Mặt Dây Công Giáo

Mặt chúa ruby thiên nhiên

10.385.000
8.200.000
11.571.235

Mặt Dây Công Giáo

Mặt Đức mẹ ruby đẹp

5.221.000